Algemene voorwaarden

We streven naar een leuke en veilige ervaring voor iedereen, en uw medewerking is van groot belang.

1. Toegang en Leeftijd

Nablijf Fest is uitsluitend bedoeld voor tieners tussen de leeftijd van 12 tot 17 jaar. Bij de ingang kan om identificatie worden gevraagd om de leeftijd te verifiëren.

2. Toezicht

Ouders of wettelijke voogden worden aangemoedigd om contactgegevens achter te laten voor noodgevallen. Nablijf Fest is voorzien van beveiliging en toezicht om een veilige omgeving te waarborgen.

3. Gedrag

Respectvol gedrag en goede manieren zijn vereist. Pesten, geweld of ander ongepast gedrag wordt niet getolereerd. Het gebruik van alcohol en drugs is ten strengste verboden.

4. Kledingvoorschriften

Trainingsbroeken en trainingspakken zijn niet toegestaan in de zaal. Deelnemers worden aangemoedigd om passende feestkleding te dragen. Heuptassen en nektassen zijn niet toegestaan in de zaal voor het dragen van persoonlijke spullen. Het dragen van petten of mutsen is niet toegestaan in de zaal om veiligheidsredenen. Deze kunnen worden bewaard in garderobevoorzieningen indien beschikbaar.

5. Veiligheid

De veiligheid van alle aanwezigen is prioriteit. Branduitgangen moeten te allen tijde vrij toegankelijk zijn.

6. Persoonlijke Eigendommen

De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen. Het is raadzaam om waardevolle spullen thuis te laten.

7. Foto's en Video's:

Deelnemers begrijpen dat foto’s en video-opnamens tijdens Nablijf Fest kunnen worden gemaakt door de organisatoren of andere deelnemers. Deze beelden zullen kunnen worden gebruikt voor commerciële doeleinde voor social media kanalen (zoals aftermovie en ander promotie materiaal)

8. Muziek en Geluidsniveau

Muziek wordt verzorgd door de geluidstechniek en het volume wordt beheerd om gehoorschade te voorkomen.

9. Kiss & Ride systeem

Ouders of wettelijke voogden die tieners komen ophalen na afloop van het “Nablijf Fest” evenement, wordt gevraagd om buiten de aangewezen ophaalzone te wachten. Er zal een duidelijk gemarkeerde ophaalzone zijn waar ouders/voogden kunnen verzamelen. Ouders/voogden moeten bereikbaar blijven via telefoon of tekstberichten om te coördineren met hun tiener(s) en ervoor te zorgen dat het ophalen soepel verloopt. We moedigen ouders/voogden aan om op tijd aanwezig te zijn om vertragingen en congestie te voorkomen.

10. Naleving van de Wet

Alle aanwezigen moeten zich houden aan de geldende wetten en voorschriften.

11. Toestemming en Aansprakelijkheid

Door deel te nemen aan Nablijf Fest, gaat u akkoord met deze voorwaarden en vrijwaart u de organisatoren van aansprakelijkheid voor eventuele ongevallen of incidenten.

12. Wijzigingen

De organisatoren behouden zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen.

Door deel te nemen aan Nablijf Fest, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Overtreding van deze voorwaarden kan leiden tot verwijdering van het evenement. Veel plezier en houd het veilig!

Beleef De ervaring met Nablijf fest

GEEN STRAF, MAAR EEN FEEST!​